Relacjami z klientami

RELACJAMI Z KLIENTAMI – Systemy „klasy crm” ułatwiają stworzenie klasyfikacji klientów z podziałem, np. na klientów kluczowych (przynoszących zasadniczy zysk) i klientów mniej opłacalnych, a czasem nawet nieopłacalnych (generujących zbyt małe zyski lub wręcz straty). Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.
Czytaj dalej Relacjami z klientami

Wypożyczanie narzędzi

WYPOŻYCZANIE NARZĘDZI – Dzięki zastosowaniu programu Narzędziownia SQL została uchwycona wartość narzędzi będących na stanie magazynu wypożyczalni. Program informuje natychmiast o stanie wypożyczalni oraz o pracownikach korzystających z danego narzędzia lub urządzenia. Zastosowanie programu w narzędziowni następuje lepsze wykorzystanie posiadanych narzędzi. Obsługujący posiada informacje o aktualnym stanie i planowanych terminach zwrotu. Dzięki zastosowaniu wspomagania programem sprawniej funkcjonuje wypożyczalnia i racjonalnie wykorzystywane są posiadane zasoby, łatwiej i precyzyjniej można planować zakup nowych urządzeń.

Czytaj dalej Wypożyczanie narzędzi

Europejski biznes skazany jest na Google

EUROPEJSKI BIZNES SKAZANY JEST NA GOOGLE – Powiedzęnie, iznes europejski skazany jest na wyszukiwark GOOGLE ma zwłaszcza zastosowanie w przypadku firm, które działają w Europie. W wielu państwach starego kontynentu udział Google w rynku wyszukiwarek jest bowiem znacznie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych i często przekracza 90%. Prawdziwymi rekordzistami są tu chociażby Bułgaria, Litwa czy Chorwacja, gdzie z wyszukiwarki giganta z Mountain View korzysta niemalże 100% internautów. Google staje się posiadaczem olbrzymich ilości informacji o użytkownikach wszystkich swoich usług i narzędzi.
Czytaj dalej Europejski biznes skazany jest na Google

Raporty

RAPORTY – Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, któe rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych.
Czytaj dalej Raporty

Licencje na oprogramowanie

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE – Program Studio Dokumenty.net oferowane jest w kilku modelach licencjonowania oprogramowania, może być licencjonowany zaczynając od licencji edukacyjnej, poprzez licencje komercyjne na użytkownika czy procesor, aż po licencje developerskie pozwalające na modyfikację kodu źródłowego programu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i wybraniu własnej metody licencjonowania programu Dokumenty.net
Czytaj dalej Licencje na oprogramowanie

Struktura dokumentu

STRUKTURA DOKUMENTU – Dokument HTML składa się z sekcji. Pierwszym znacznikiem dokumentu powinien być
zawsze znacznik definicji typu dokumentu, który informuje przeglądarkę w którym
standardzie napisana jest dana strona internetowa. Znacznik definicji typu dokumentu odbiega składnią od wyżej opisanych znaczników,
ponieważ nie jest znacznikiem zamykanym, ale nie ma też symbolu „/” typowego dla
samodzielnych znaczników. Zawarte w nim informacje informują przeglądarkę w której
wersji języka zapisana jest strona oraz wskazują adres definicji danej wersji standardu
(w3.org to organizacja normująca standardy języka HTML). Powyższy wpis informuje, iż
strona napisana jest w standardzie HTML 4.01, opcja transitional informuje iż składnia języka
jest „przejściowa” i może zawierać elementy niezalecane dla danej wersji, jednak wersja ta
jest bardziej zalecana dla początkujących programistów, ponieważ w przeciwieństwie to
wersji strict (ścisłej) jest mniej restrykcyjna i zastosowanie znacznika, który np. w danej
wersji specyfikacji nie występuje, sprawi iż przeglądarka i tak wyświetli go poprawnie.
Czytaj dalej Struktura dokumentu