Struktura dokumentu

STRUKTURA DOKUMENTU – Dokument HTML składa się z sekcji. Pierwszym znacznikiem dokumentu powinien być
zawsze znacznik definicji typu dokumentu, który informuje przeglądarkę w którym
standardzie napisana jest dana strona internetowa. Znacznik definicji typu dokumentu odbiega składnią od wyżej opisanych znaczników,
ponieważ nie jest znacznikiem zamykanym, ale nie ma też symbolu „/” typowego dla
samodzielnych znaczników. Zawarte w nim informacje informują przeglądarkę w której
wersji języka zapisana jest strona oraz wskazują adres definicji danej wersji standardu
(w3.org to organizacja normująca standardy języka HTML). Powyższy wpis informuje, iż
strona napisana jest w standardzie HTML 4.01, opcja transitional informuje iż składnia języka
jest „przejściowa” i może zawierać elementy niezalecane dla danej wersji, jednak wersja ta
jest bardziej zalecana dla początkujących programistów, ponieważ w przeciwieństwie to
wersji strict (ścisłej) jest mniej restrykcyjna i zastosowanie znacznika, który np. w danej
wersji specyfikacji nie występuje, sprawi iż przeglądarka i tak wyświetli go poprawnie.


Technologie internetowe


program magazyn

Język HTML jest bez wątpienia najpopularniejszym językiem tworzenia stron internetowych. Pierwsza specyfikacja języka powstała w 1991 roku. HTML jest językiem opisującym dokument za pomocą szeregu znaczników, stąd jego nazwa – z języka angielskiego HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników). Język definiuje dokument za pomocą odpowiednich bloków (blok nagłówka, blok treści dokumentu), które reprezentowane są przez odpowiednie znaczniki.

;

Strony internetowe napisane w języku HTML są interpretowane po stronie klienta przez przeglądarki internetowe. Oznacza to, że strona napisana w języku HTML przechowywana jest w pliku tekstowym (z rozszerzeniem .html lub .htm) na serwerze WWW (serwerze stron internetowych) pod określonym adresem internetowym (tzw. adresem URL). W momencie, gdy klient (osoba odwiedzająca stronę) wywołuje dany adres internetowy za pomocą przeglądarki internetowej, przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej (tzw. cache) dokument HTML, odczytuje plik interpretując jego zawartość, a następnie wyświetla swoją interpretację dokumentu HTML na ekranie komputera. Często zauważyć można niewielkie różnice w tym, jak różne przeglądarki internetowe interpretują i wyświetlają zawartość danej strony internetowej.