Dostawy towaru

DOSTAWY TOWARU – Przyjmowanie towaru dokonywane jest na podstawie dokumentu zlecenia rejestrowanego w programie magazynowym lub na podstawie dokumentu wygenerowanego z systemu ERP.
Dostarczone produkty są natychmiast wykazywane w zestawieniach, zmieniając jednocześnie stany magazynowe i wielkość obrotu.


Studio Magazyn WMS.net


programy internetowe

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.