Program magazynowy w chmurze

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net w technologii internetowej Microsoft ASP.net pozwala na prace OnLine pracowników i klientów nie tylko na własnych serwerach podłączonych do internetu, ale pozwala korzystać z nowoczesnych rozwiązań oferując MAGAZYN W CHMURZE.

Czytaj dalej Program magazynowy w chmurze

Reklamy

Program reklamacyjny

Program Reklamacyjny przez internet

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego w programie reklamacyjnym przez internet polega na wprowadzenia do ewidencji reklamacji. Należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego lub wskazany pracownik rejestruje dane z otrzymanego zgłoszenia w formularzu, tworząc nowe zgłoszenie reklamacyjne. Wzbogacone o opis procesu obsługi reklamacji skierowane zostaje przez program dokument do osoby odbierającej reklamacje. Opracowanie problemów – osoba odbierająca zgłoszenie odpowiedzialna jest za merytoryczne opracowanie listy problemów (punkty ponumerowane), zdefiniowanie przyczyn (słownik przyczyn), stworzenia wstępnej listy zadań do wykonania (w nawiązaniu do listy problemów) oraz innych szczegółów (np. załączniki) dotyczących zgłoszenia. Następnie tak uzupełnione zgłoszenie trafia do zatwierdzenia/weryfikacji przez kierownika.

Czytaj dalej Program reklamacyjny

Numery seryjne w magazynie

Numer seryjny to kod złożony z szeregu cyfr lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu. Kod oznaczający numer seryjny można zapisać nie tylko w postaci jawnego tekstu ale także zakodowane w postaci kodu kreskowego lub coraz częściej za pomocą kodów 2D np, kodu QR (QR Code). Czytaj dalej Numery seryjne w magazynie

Helpdesk

Helpdesk

OTRS jest systemem typu HelpDesk umożliwiającym koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji. Historycznie system był przeznaczony głównie do obsługi zgłoszeń przychodzących przez email, ale umożliwia także łatwą rejestrację przez WWW, lub śledzenie zgłoszeń telefonicznych (call center). Czytaj dalej Helpdesk

Programy informatyczne

Programy informatyczne jest to rodzaj oprogramowania użytkowego przeznaczonego do użytkowania przez przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest wspomaganie działalności w takich obszarach, jak produkcja, handel, gospodarka magazynowa, księgowość itp. Zintegrowane programy informatyczneto najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych (oprogramowanie biznesowe) wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi). Czytaj dalej Programy informatyczne

Systemy informatyczne

Zintegrowany system informatyczny to najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych (oprogramowanie biznesowe) wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).

Czytaj dalej Systemy informatyczne

Microsoft System Center 2012

Microsoft System Center 2012

dostępne jako wydania wstępne, umożliwią organizacji przekształcenie infrastruktury IT w usługę działającą na określonych przez Ciebie zasadach. Teraz możesz zapewnić swojej firmie elastyczną i oszczędną infrastrukturę chmury prywatnej, wykorzystując przy tym istniejące zasoby w centrum danych. Produkty z rodziny Microsoft System Center 2012 umożliwiają dokładną analizę istniejących aplikacji i utworzenie sprawnie działających usługi.

System Center 2012 Configuration Manager RC

Kompleksowe zarządzanie konfiguracją dla platformy Microsoft, która daje umożliwia użytkownikom korzystanie z urządzeń i aplikacji, których potrzebują, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i kontroli. Configuration Manager umożliwia pracownikom korzystanie z urządzeń i aplikacji firmowych z dowolnego miejsca przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i kontroli. W miarę, jak konsumeryzacja staje się coraz bardziej powszechna, organizacje muszą coraz częściej umożliwiać użytkownikom dostęp do swoich zasobów z dowolnych urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Configuration Manager zapewnia ujednoliconą infrastrukturę dla środowisk fizycznych, wirtualnych i mobilnych, dającą użytkownikom dostęp do zasobów w oparciu o tożsamość, łączność i urządzenia. Configuration Manager zapewnia również większą wydajność dzięki narzędziom upraszczającym administrację i lepszemu egzekwowaniu zgodności.
 

System Center 2012 Endpoint Protection RC

Wbudowane w System Center Configuration Manager narzędzie zapewnia doskonałą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w ramach ujednoliconej infrastruktury. Umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością urządzeń klienckich oraz usprawnia ochronę punktów końcowych.
System Center 2012 Endpoint Protection (wcześniej znany jako Forefront Endpoint Protection 2010) chroni systemy operacyjne urządzeń klienckich i serwerów przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Zbudowany na bazie System Center 2012 Configuration Manager, Endpoint Protection zmniejsza koszty operacyjne i koszty zarządzania infrastrukturą IT dzięki pojedynczej, zintegrowanej platformie umożliwiającej zabezpieczanie stacji roboczych i zarządzanie nimi. Nowe funkcje w wersji Release Candidate:
 
  • Obsługa System Center 2012 Configuration Manager RC, włącznie ze zintegrowaną instalacją, zarządzaniem i raportowaniem
  • Oparte na rolach zarządzanie bezpieczeństwem i operacjami
  • Usprawnione wyświetlanie alertów i raportowanie w czasie rzeczywistym
  • Wydajne wdrażanie aktualizacji sygnatur przy pomocy nowego modelu automatycznego wdrażania oprogramowania 
 

System Center App Controller 2012 Beta

Działające w chmurach prywatnych i publicznych rozwiązanie umożliwiające twórcom aplikacji tworzenie, konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie nowymi usługami. System Center App Controller 2012 w wersji beta zapewnia ujednoliconą, samodzielną obsługę chmur prywatnych i publicznych. Użytkownik może dzięki temu:  
  • Łatwo skonfigurować, wdrożyć i zarządzać usługami poprzez intuicyjny, skupiony na usługach interfejs przy wykorzystaniu biblioteki standardowych szablonów
  • Tworzyć, zarządzać i przenosić usługi za pomocą partego na przeglądarce interfejsu, który wyświetla wszystkie dostępne danemu użytkownikowi zasoby
  • Obejrzeć wszystkie usługi chmury prywatnej i publicznej w jednym miejscu i uzyskać kontrolę nad komponentami aplikacji w każdej warstwie
 

System Center Service Manager 2012 Beta

Zapewnia elastyczne możliwości samoobsługi oraz ustandaryzowane procesy centrum danych, które umożliwiają integrację ludzi, przepływów pracy i wiedzy w ramach całej infrastruktury i wszystkich aplikacji.
System Center Service Manager 2012 beta umożliwia standaryzację procesu dostarczania usług w organizacji poprzez:
 
  • Umożliwienie właścicielom aplikacji samodzielne pozyskiwanie zasobów chmury prywatnej w celu wdrożenia usług
  • Integrację ludzi, procesów i informacji w ramach całej infrastruktury firmy
  • Standaryzację procesów centrum danych przy pomocy przepływów pracy opartych na najlepszych praktykach branży
 

System Center Virtual Machine Manager 2012 RC

Umożliwia zarządzanie maszynami wirtualnymi i wdrażanie usług. Obsługuje infrastruktury wieloma monitorami maszyn wirtualnych, które dają możliwość tworzenia elastycznych i oszczędnych środowisk chmur prywatnych. System Center 2012 to jeden zestaw narzędzi, który umożliwia zarządzanie aplikacjami i usługami zarówno w centrum danych, jak i w chmurze prywatnej, czy publicznej. System Center umożliwia skuteczne przekształcenie działu IT w usługę dla firmy. Virtual Machine Manager 2012 wersja Release Candidate (RC) to kluczowy element pakietu rozwiązań System Center 2012.
 

System Center Orchestrator 2012 RC

Zapewnia orkiestrację, integrację i automatyzację procesów IT dzięki możliwości definiowania i standaryzowania najlepszych praktyk.
 

System Center Operations Manager 2012 RC

Umożliwia dogłębną analizę aplikacji i monitorowanie infrastruktury, zapewnia przewidywalne działanie i dostępność najważniejszych aplikacji oraz oferuje możliwość kompleksowego nadzorowania działania centrum danych, chmur prywatnych i chmur publicznych.
 

System Center Data Protection Manager 2012 Beta

Zapewnia ujednoliconą ochronę danych w serwerach i urządzeniach klienckich korzystających z systemów Windows, które umożliwiają tworzenie skalowalnych, łatwych w zarządzaniu i oszczędnych scenariuszy odzyskiwania danych z dysków, taśm i źródeł zewnętrznych. 

źródło: microsoft.com