System awizacyjny

Reklamy

System YMS

oprogramowanie YMS

Za pomocą programu VSS.net System YMS można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów.

Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku.

Planowany czasu związany z obsługą podstawionego auta ​wyliczany przez system może być zmieniany przez pracowników działu logistyki lub magazyn.

Okna czasowe nie tylko określają czas zajętości poszczególnych ramp, ale za pomocą przejrzystych kalendarzy prezentują zajętości miejsc.

Czytaj dalej System YMS

Oprogramowanie

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy Warehouse Management System WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu.

Czytaj dalej Oprogramowanie

Ustawienie widoku zgodności IE11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów działających w ramach StudioSystem, jednak wiele poprzednich starszych wersji pracuje w standardzie HTML4.

Aplikacje te uruchamiane za pomocą Internet Explorer w wersji 11 można uruchamiać wprowadzając zmiany w ustawieniach na tryb zgodności z Internet Explorer 10. Czytaj dalej Ustawienie widoku zgodności IE11

Systemy informatyczne

http://softwarestudio.tumblr.com/

Zarządzanie czasem jest pojęciem dość złożonym, pod którym można rozumieć wiele procesów nakierowanych na to, aby zajęcia realizowane przez człowieka były bardziej efektywny i skuteczna zarazem, wraz z wyeliminowaniem pomyłek czy zapomnień. Pracownik w swoim miejscu pracy ma do wykonania szereg obowiązków, z których niektóre są mniej ważne, a inne powinny mieć przypisany najwyższy priorytet. Utworzenie listy zadań do realizacji na każdy dzień jest bardzo ważną czynnością, wstępem do praktycznego zastosowania zasad zarządzania czasem. Aplikacje internetowe SoftwareStudio pozwalają wykorzystać moduł Scheduler do organizacji czasu pracy poprzez zintegrowany, interaktywny kalendarz.

Magazyn Narzędzi
Magazyn Narzędzi