Safetica Endpoint DLP

SAFETICA ENDPOINT DLP – Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników – nawet zanim one wystąpią.
Czytaj dalej Safetica Endpoint DLP

Struktura dokumentu

STRUKTURA DOKUMENTU – Dokument HTML składa się z sekcji. Pierwszym znacznikiem dokumentu powinien być
zawsze znacznik definicji typu dokumentu, który informuje przeglądarkę w którym
standardzie napisana jest dana strona internetowa. Znacznik definicji typu dokumentu odbiega składnią od wyżej opisanych znaczników,
ponieważ nie jest znacznikiem zamykanym, ale nie ma też symbolu „/” typowego dla
samodzielnych znaczników. Zawarte w nim informacje informują przeglądarkę w której
wersji języka zapisana jest strona oraz wskazują adres definicji danej wersji standardu
(w3.org to organizacja normująca standardy języka HTML). Powyższy wpis informuje, iż
strona napisana jest w standardzie HTML 4.01, opcja transitional informuje iż składnia języka
jest „przejściowa” i może zawierać elementy niezalecane dla danej wersji, jednak wersja ta
jest bardziej zalecana dla początkujących programistów, ponieważ w przeciwieństwie to
wersji strict (ścisłej) jest mniej restrykcyjna i zastosowanie znacznika, który np. w danej
wersji specyfikacji nie występuje, sprawi iż przeglądarka i tak wyświetli go poprawnie.
Czytaj dalej Struktura dokumentu