Personalizacja

PERSONALIZACJA – Personalizacja, czyli dostosowanie systemu HR do własnych wymagań. W programie istnieje możliwość konfiguracji indywidualnego menu, dla wybranego użytkownika systemu lub wybranej grupy użytkowników, w zależności od pełnionej funkcji w firmie oraz ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji i informacji.
Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi działa w technologii ASP.net – obsługa przez przeglądarkę internetową i działa na bazie MS SQL.
Czytaj dalej Personalizacja

Reklamy

Hasła dostępu do systemu

HASŁA DOSTĘPU DO SYSTEMU – Hasła mogą zostać ukradzione z bazy haseł lub przechwycone podczas przesyłania poprzez sieć. Do odgadnięcia hasła
może być wykorzystywana metoda słownikowego łamania brutalnego. Polega ona na sprawdzeniu każdego słowa w
słowniku, czy nie jest hasłem. Wyniki eksperymentu mających na celu analizę słabości haseł pokazują jak łatwo odgadnąć
hasło dysponując informacją o użytkowniku, hasła powinny być trudne do odgadnięcia i ukradzenia.
Czytaj dalej Hasła dostępu do systemu