Proces reklamacji

PROCES REKLAMACJI – Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system; Jedna baza danych MS SQL 2005/2008 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań; Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu; System nie ogranicza typów procesów, które mogą być zdefiniowane w ramach systemu. Istnieje możlwość wdrożenia własne procesów, zaimplementowanie swoich modułów – dzięki otwartej architekturze ASP.net Program umożliwia rejestrację zgłaszanych przez klientów reklamacji dotyczących zamawianych przez nich elementów.
Czytaj dalej Proces reklamacji

Reklamy

Uwierzytelnianie z udziałem strony trzeciej

UWIERZYTELNIANIE Z UDZIAŁEM STRONY TRZECIEJ – Występująca zaufana strona trzecia (trusted third-party) poświadcza tożsamość klienta i serwera. Jest nazywana
serwerem bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest przechowywanie haseł wykorzystywanych podczas
weryfikacji użytkowników i serwerów.
Czytaj dalej Uwierzytelnianie z udziałem strony trzeciej