Program Replikator.net

PROGRAM REPLIKATOR.NET –

Import danych z excela – XLS2SQL

W trybie uruchomienia z parametrem Job: „ wykonywane jest zapisane zadanie. Zadanie wykonywane jest jednorazowo natychmiast po uruchomieniu aplikacji. Nazwa zadania musi być zgodna z parametrem NAZWA ZADANIA w pliku config.xml. W trybie uruchomienia z parametrem auto z pliku config.xml pobierane są wszystkie zadania poprawnie skonfigurowane, posiadające wartość dla parametru CYKLICZNOŚĆ. Minimalna wartość tego parametru dla zadań automatycznych to 900000ms, czyli 15 min. Po uruchomieniu aplikacji z parametrem auto aplikacja zostaje uruchomiona w Tray’u.


software

Przegrywanie danych do bazy SQL

Studio Replikator.net powstał z myślą o ułatwieniu replikacji danych administratorom systemu. Aplikacja umożliwia replikację danych z siedmiu najpopularniejszych systemów bazodanowych do bazy MSSQL. Aplikacja sama potrafi analizować strukturę tabeli źródłowej i na jej podstawie tworzy zapytanie INSERT dopisujące rekordy do bazy. Automatycznie podmienia najbardziej znane zastrzeżone nazwy kolumn takich jak: USER, UPDATE itp.


software

Wgrywanie do SQL Server

Aplikacja Studio Replikator tworzy dwa niezależne pliki log: status.log oraz error.log. W pliku status.log umieszczane są wszystkie wpisy dotyczące uruchomienia wszystkich zadań replikacji i importu danych oraz zakończenia poprawnie skonfigurowanego zadania.
W pliku error.log zamieszczane są wszystkie komunikaty związane z błędami replikacji bądź importu danych, problemem zapisu, konwersji danych itp. Dodatkowo w pliku error.log zapisywane jest polecenie SQL.


software

Reklamy